ÜRÜNLER

Termokupllar

Termokupllar iki farklı metal alaşımın uçlarının kaynaklanması (birleştirilmesi) ile oluşturulan basit bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç ise soğuk nokta (referans nokta) olarak anılır. Termokupl olayı sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu sıcaklık farkıyla orantılı, soğuk nokta uçlarında mV mertebesinde gerilim üretilir. Termocouple sıcak noktası ve soğuk noktası arasındaki sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim, sıcak ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkıyla orantılıdır. Dolasıyla soğuk noktanın sıcaklığı önemlidir. Sıcak nokta aynı kalmak kaydı ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiği takdirde farklı sıcaklıklar okunacaktır. Bu sebeple termocouple mV tablolarındaki değerlerde standardizasyon sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı mV değerleri soğuk noktanın 0°C’de tutulması ile elde edilmiştir. Soğuk nokta yani referans ucun 0°C de tutulması ile üretilen gerilim ile sıcaklık arasında aşağıdaki ilişki geçerlidir.
Termokupllar
Termokupl’larda beklenen özellikler:
1. Mümkün olduğu kadar büyük emk değerine sahip olmalıdır.
2. Kalibrasyonunun kolay olması ve kalibrasyon eğrisinin zamanla değişmemesi gerekir.
3. Korozyona ve oksidasyona dayanıklı olması gerekir.
4. Termoelektrik kuvvetinin sıcaklıkla mümkünse lineer değişmesi.
Isı Elektrik 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.
ENGLISH
ÜRÜNLER

Termokupllar

Termokupllar
Termokupllar iki farklı metal alaşımın uçlarının kaynaklanması (birleştirilmesi) ile oluşturulan basit bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç ise soğuk nokta (referans nokta) olarak anılır. Termokupl olayı sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu sıcaklık farkıyla orantılı, soğuk nokta uçlarında mV mertebesinde gerilim üretilir. Termocouple sıcak noktası ve soğuk noktası arasındaki sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim, sıcak ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkıyla orantılıdır. Dolasıyla soğuk noktanın sıcaklığı önemlidir. Sıcak nokta aynı kalmak kaydı ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiği takdirde farklı sıcaklıklar okunacaktır. Bu sebeple termocouple mV tablolarındaki değerlerde standardizasyon sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı mV değerleri soğuk noktanın 0°C’de tutulması ile elde edilmiştir. Soğuk nokta yani referans ucun 0°C de tutulması ile üretilen gerilim ile sıcaklık arasında aşağıdaki ilişki geçerlidir.
Termokupl’larda beklenen özellikler:
1. Mümkün olduğu kadar büyük emk değerine sahip olmalıdır.
2. Kalibrasyonunun kolay olması ve kalibrasyon eğrisinin zamanla değişmemesi gerekir.
3. Korozyona ve oksidasyona dayanıklı olması gerekir.
4. Termoelektrik kuvvetinin sıcaklıkla mümkünse lineer değişmesi.
Isı Elektrik 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.
ENGLISH
ÜRÜNLER

Termokupllar

Termokupllar
Termokupllar iki farklı metal alaşımın uçlarının kaynaklanması (birleştirilmesi) ile oluşturulan basit bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç ise soğuk nokta (referans nokta) olarak anılır. Termokupl olayı sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu sıcaklık farkıyla orantılı, soğuk nokta uçlarında mV mertebesinde gerilim üretilir. Termocouple sıcak noktası ve soğuk noktası arasındaki sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim, sıcak ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkıyla orantılıdır. Dolasıyla soğuk noktanın sıcaklığı önemlidir. Sıcak nokta aynı kalmak kaydı ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiği takdirde farklı sıcaklıklar okunacaktır. Bu sebeple termocouple mV tablolarındaki değerlerde standardizasyon sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı mV değerleri soğuk noktanın 0°C’de tutulması ile elde edilmiştir. Soğuk nokta yani referans ucun 0°C de tutulması ile üretilen gerilim ile sıcaklık arasında aşağıdaki ilişki geçerlidir.
Termokupl’larda beklenen özellikler:
1. Mümkün olduğu kadar büyük emk değerine sahip olmalıdır.
2. Kalibrasyonunun kolay olması ve kalibrasyon eğrisinin zamanla değişmemesi gerekir.
3. Korozyona ve oksidasyona dayanıklı olması gerekir.
4. Termoelektrik kuvvetinin sıcaklıkla mümkünse lineer değişmesi.
Isı Elektrik 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.