Menu
Your Cart
"60 Yıldır Elekrikli Isıtıcılar Uzmanı"

Ergitme Ocakları

Ergitme Ocakları

Ergitme ocakları, malzemelerin eritilmesi ve dökülmesi için kullanılan endüstriyel ekipmanlardır. Ergitme ocakları, ısıtma için kullanılan yakıtlar arasında gaz, petrol, kömür ve elektrik gibi birçok seçenek bulunur. Ergitme ocakları, genellikle yüksek sıcaklıklarda çalışır ve ergitilen malzemelerin erime noktalarına ulaşmasını sağlar. Bu malzemeler, daha sonra dökülür veya kalıp içine dökülür veya diğer işlemlere devam eder.

Ergitme ocakları, birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır. Örneğin, metalurji endüstrisinde, demir, çelik, bakır, alüminyum, nikel gibi metallerin ergitilmesi ve dökümü için kullanılır. Madencilik endüstrisinde, kömür, bakır, altın ve diğer madenlerin ergitilmesi ve dökümü için kullanılır. Kimya endüstrisinde, polimerler, kauçuk, boya ve diğer kimyasalların ergitilmesi ve dökümü için kullanılır.

Ergitme ocakları, genellikle kontinu veya batık ergitme ocakları olarak ikiye ayrılır. Kontinu ergitme ocakları, malzeme sürekli olarak eritilirken, batık ergitme ocakları ise malzeme dökülürken eritilir. Ergitme ocakları, ayrıca yerleşim şekline göre de sınıflandırılabilir. Örneğin, yatay veya dikey ergitme ocakları.

Ergitme ocakları, ayrıca birçok özel özelliklere sahip olabilir. Örneğin, atmosfer kontrolü, ısı kontrolü, ısıtma sistemi, kalıp sistemi veya döküm sistemi gibi. Bu özellikler, ergitme ocaklarının uygulama için uygun olup olmadığını ve hangi malzemelerin ergitilmesi ve dökülmesi için kullanılabileceğini belirler.


Ergitme Ocakları Kullanım Yöntemleri

Ergitme ocaklarının kullanım yöntemleri, ocak türüne ve uygulama amacına göre değişebilir. Ancak genel olarak, ergitme ocaklarının kullanım yöntemleri şunlar olabilir:

 1. Malzeme hazırlama: Ergitilecek malzeme, önceden ağırlık veya hacim olarak ölçülür ve hazırlanır. Bu, malzemenin eritilmesi ve dökülmesi için gerekli olan ısı miktarının hesaplanmasını ve ocak için gerekli olan yakıt miktarının belirlenmesini sağlar.
 2. Ocak hazırlama: Ergitme ocağı, kullanılacak yakıt türüne göre ayarlanır ve ısıtma sistemi çalıştırılır. Ocak içinde malzemenin erime noktasına ulaşması için gerekli olan sıcaklık, termometre veya sıcaklık kontrol cihazları ile ölçülür.
 3. Malzeme yükleme: Hazırlanmış malzeme, ocak içine yüklenir ve eritilmeye başlar.
 4. Ergitme ve döküm: Malzeme, erime noktasına ulaştığında, dökülür veya kalıp içine dökülür. Döküm sırasında, kalıp sistemi veya döküm sistemi kullanılabilir.
 5. Soğutma: Dökülen malzeme, soğutulur ve kullanıma hazır hale getirilir.
 6. Temizlik: Ergitme ocağı temizlenir ve yakıt veya ısıtma sistemi için gerekli olan bakım yapılır.
Ergitme ocaklarının kullanım yöntemleri, ocak türüne ve uygulama amacına göre değişebilir. Örneğin, kontinu ergitme ocaklarında malzeme sürekli olarak eritilirken, batık ergitme ocaklarında malzeme dökülürken eritilir. Ayrıca, ergitme ocaklarının kullanım yöntemleri, eritilen malzemenin türüne ve kullanılmasına göre de değişebilir.

Ergitme Ocakları Genel Bilgileri

Ergime ocakları, metal ve diğer malzemelerin ergime işlemi için kullanılan cihazlardır. Aşağıda bazı teknik özellikleri listelenmiştir:

 • Kapasite: Ergime ocakları, belirli bir hacme sahip olabilir ve bu hacme göre malzeme kapasitesi değişebilir.
 • Isıtma Sistemi: Ergime ocakları, elektrik, gaz veya petrol gibi farklı ısıtma sistemleri kullanabilir.
 • Isıtma Aralığı: Ergime ocakları, genellikle 1000°C ila 1800°C arasında bir ısıtma aralığına sahip olabilir.
 • Kontrol Sistemi: Ergime ocakları, manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilir.
 • Boyut ve Ağırlık: Ergime ocaklarının boyutları ve ağırlığı, malzeme kapasitesine ve ergime işlemlerine göre değişebilir.

Ergitme Ocakları Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Ergime fırınlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler şunlardır:

 1. Üretim miktarı: Ergime işlemi için ne kadar malzeme işlenecek. Bu, ergime fırınının kapasitesini belirler.
 2. Malzeme tipi: Hangi malzemelerin ergime işlemi yapılacak. Bu, ısıtma sistemi ve ısıtma aralığının seçiminde önemli bir rol oynar.
 3. Isıtma sistemi: Elektrik, gaz veya petrol gibi farklı ısıtma sistemleri arasından hangisi en uygun olacak. Bu, malzemenin ihtiyacı ve üretim tesisinin kurulumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 4. Kontrol sistemi: Otomatik veya manuel olarak kontrol edilecek. Otomatik kontrol sistemi, ergime işlemi için daha hassas ve daha kontrollü bir süreci sağlar.
 5. Güvenlik: Ergime fırınının güvenliği, özellikle malzemenin ergime işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara maruz kalması nedeniyle önemlidir.
 6. Servis ve destek: Ergime fırınının tedarikçisi, makine bakımı ve tamiratı için yeterli destek sağlıyor mu.
 7. Maliyet ve bütçe: Ergime fırınının maliyeti, üretim tesisinin bütçesine uygun olmalıdır.

Ergitme Ocakları